ΦΡΕΣΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 45, ΤΚ 41222

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΗΛ. 2410 532420

isolo

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

 

 

 

                                                       ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ISOLOGISMOI%202

 

 

 

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2017 (PDF)

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2018 (PDF)

 

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2020 – Κατάσταση Αποτελεσμάτων (PDF)

 

 

 

 

 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2017 (PDF)

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2018 (PDF)

 

 

 

 

 

 

Προσάρτημα 2017 (PDF)

Προσάρτημα 2018 (PDF)

 

 

 

Copyright © 2018 I.T.S. Ευρυβιάδης Ορφανίδης